Profil

Mit navn er Pia Nielsen, jeg er født i 1967 og er indehaver af Nielsens psykoterapi. Jeg har en 4 årig eksamineret uddannelse som Familie- og psykoterapeut fra Dansk Familieterapeutisk Institut. Min grunduddannelse er socialpædagog.


Din tryghed

Tryghed i behandlingen er vigtigt, derfor er jeg medl em af Dansk Psykoterapeutforening, din garanti for at jeg har en kvalificeret psykoterapeutisk uddannelse. For at blive optaget skal man have en 4- årig eksamineret psykoterapeut uddannelse som er godkendt af Dansk Psykoterapeutforeningen.

Uddannelser
  • Familie – og psykoterapeut fra Dansk Familieterapeutisk Institut 2008- 2012
  • Diplomuddannelse i projektledelse University College Nordjylland 2010 - 2011
  • Socialpædagog 1993 - 1996.
  • Humaniora, sprog Tegnsprogsuddannelse 1997 - 1999.
  • Scandinavian Training Designs. Coach, Kommunikation, Kernekompetencer, Teamadfærd 1997 -1999.

Tidligere beskæftigelse:
  • Familieplejekonsulent i kommunalt regi 2011-2012
  • Familiekonsulent i projekt ”Forældrevejledning til Døve” 2003-2010.
  • Socialpædagog ved Amtsspecialet for Døve 1996-2003.
  • Socialpædagog og frivilligt humanitært arbejde ved Red Barnet, hvor jeg arbejdede med udsatte familier 1994-1995

Jeg har 17 års erfaring som socialpædagog og familiekonsulent. I mit arbejdsliv har jeg altid arbejdet med mennesker, der på den ene eller anden måde er havnet i en situation, hvor belastningerne i deres liv, har været større end deres ressourcer. Min spidskompetence er at skabe stærke og bæredygtige relationer, for at fremme ressourcerne hos den enkelte. I det terapeutiske arbejde såvel som i konsulentdelen trækker jeg på disse erfaringer, når jeg sammen med klienten eller familien skal finde ud af, om det er konsulentbistand, individuel terapi, parterapi eller familieterapi der vil være udbytterig.


Tak til fotograferne som har bidraget med billeder og video til min hjemmeside: Thomas Jensen, Søren Wang og May-Britt Vestergaard Knudsen