Familierådgivning

Familierådgivning adskiller sig fra familieterapi på den måde, at der ofte er tale om akutte problemstillinger, hvor man har behov for rådgivning og vejledning om et konkret problem, hvor familieterapi har sit hovedfokus på det generelle samspil og relationerne i familien.


Familierådgivning kan f.eks. omhandle opdragelse, mistrivsel, pjækkeri, konflikter i skolen, løsrivelsesprocesser, hvordan støttes børn bedst igennem en skilsmisse.


Ofte er familierådgivning af kortere varighed end familieterapi.