Mentorordning for døve på tegnsprog

Mentorordning for døve, der er eller skal i gang med en uddannelse/arbejde eller som har svært ved at gennemføre en uddannelse eller bevare et arbejde.


Her får den døve hjælp til at lære at takle sine problemer på sit eget sprog. Mentoren kan tegnsprog på højt niveau og har en bred viden om døves kultur og opvækst.

Mange døve er vokset op i familier hvor selv den nærmeste omsorgsperson ikke har lært tegnsprog, hvilket er den eneste kommunikationsform for døve. Det er igennem kommunikation man knytter sociale bånd og føler sig betydningsfuld og som en del af fællesskabet.

Når døve senere starter på uddannelse eller på arbejdsmarkedet får dette betydning, mange føler sig uden for fællesskabet på uddannelsen eller arbejdspladsen og en stor del har svært ved at gennemføre uddannelsen eller fastholde et arbejde.


Det handler i høj grad om, at tage ansvar for sit eget liv og udvikling, at komme ud og stå på egne ben. Men det handler også om information til hørende kollegaer og medstuderende om hvad det vil sige at være døv, hvordan hørende kan møde den døve.

Mentoren bidrager til, at døve får et bedre syn på sig selv og fokuserer og tror på egne ressourcer. Mentor hjælper den døve med at tro på at de kan bruges til noget og at deres opvækst og hørehandicap ikke skal begrænse deres udviklingsmuligheder. Mentoren støtter gennem samtaler den døve i, at finde egne ressourcer. Den døve oplever en person som han/hun kan støtte sig til og som uden hindringer kan kommunikere på deres modersmål. Der udarbejdes en handlingsplan for fremtiden. Mentoren er med til at realisere disse planer og sikre, at den døve holder sit fokus.


Du skal kontakte dit jobcenter hvis du ønsker en mentor, du må gerne henvise til mig for yderligere oplysninger.