Rådgivning til fagpersoner

Information og rådgivning til sundhedsplejersker, pædagoger, lærer og sagsbehandler om hørende børn med døve forældre. Informationen kan gives i forbindelse med et personalemøde, så hele personalet klædes på til opgaven.

Du får indsigt i:
Hvad du skal være opmærksom på, for at støtte barnet og familien.
Hvordan barnets adfærd adskiller sig fra andre børn og ofte fejlfortolkes af fagfolk?
Hørende børn af døve er visuelle, tosprogede og tokulturelle
Sproget betydning
Døve forældres baggrund
Hvordan du kan være med til og bygge bro imellem den hørende og døve verden så barnet føler sig tryg og hjemme i begge verdner.
Konkrete redskaber du kan bruge i samarbejdet med barnet og forældrene