Foredrag

Siden 2003 har jeg holdt foredrag på kommuner, vuggestuer, dagplejegrupper, børnehaver, skoler, forældregrupper og foreninger


Døve forældre med hørende børn

Du får indsigt i:

 • Hvad du som sundhedsplejerske, pædagog, lærer og sagsbehandler skal være opmærksom på, for at støtte barnet og familien
 • Hvordan barnets visuelle adfærd adskiller sig fra andre børn og ofte fejlfortolkes af fagfolk
 • Hørende børn af døve er tosprogede og tokulturelle
 • Sprogets betydning
 • Døve forældres baggrund
 • Konkrete redskaber du kan bruge i samarbejdet med barnet og forældrene

Parforholdets udfordringer

I parforholdet har vi brug for at føle os værdsat, at føle vi har værdi for hinanden.


Det er desværre uundgåeligt, at man i parforholdet kommer til at såre hinanden. Når forventningerne til jeres forhold ikke længere er de samme, hvordan holder I liv i parforholdet og kærligheden.


Foredraget giver jer indsigt og metoder som I konkret kan anvende i kommunikationen.


Glade børn med højt selvværd.

Alle forældre ønsker det bedste for deres børn, men er ofte usikre på hvad der skal til for at give sit barn styrke og troen på eget værd, at de er gode nok som de er og ikke i kraft af hvad de kan.


Foredraget giver dig brugbare og konkrete måder at kommunikere med dit barn, der er udviklende for barnets selvværd.


Hvordan små ændringer og ordvalg faktisk gør en kæmpe forskel, så dit barns fundament bliver stærkt. Hvis et hus ikke er stabilt og forsvarligt forankret til den støbte sokkel, så vil huset bliver meget skrøbeligt.


Dit barns fundament er utrolig vigtig, for at kunne modstå livets udfordringer, når det uundgåeligt kommer ud i stormvejr på livets vej.


Sund psykisk udvikling hos børn

Hvordan kan man styrke børns sunde psykiske udvikling?


Mange forældre er optaget af spørgsmålet bevidst eller ubevidst. Viden om, hvordan børn normalt udvikler sig, er nyttig, hvis man vil finde sundheds- eller risikotegn.


 • Det er vigtigt, at forældrene er sig bevidste om deres egen rolle i barnets udvikling.
 • Det er vigtigt at have gjort sig tanker om opdragelse.
 • Det er vigtigt at tro på sig selv som forældre.
 • Det er vigtigt at vide man selv er den bedste forælder for sit eget barn.
 • Hvis ikke man tror på sig selv, bliver man magtesløs overfor barnet og tør ikke sætte de nødvendige kærlige rammer.

Indre balance

Et foredrag der gør dig opmærksom på hvad det er der giver dig indre balance, døgnet har kun 24 timer og ofte når vi ikke at stoppe op og mærke efter, hvordan vi har det og hvad vi vil prioritere i vores liv.


Foredraget giver dig værktøj du kan bruge til, at blive opmærksom på hvad der giver dig indre balance og hvad du vil prioritere i dit liv.


Kommunikation mellem teenager og forældre

Et foredrag om hvorfor det pludselig bliver svært at kommunikere med sine teenagere.


Kommunikation er en kunst, specielt i relationen til sine teenagere, det betaler sig at investere i den sidste tid man har sammen med sine børn inden de flyver fra reden. Det er umådeligt vigtigt at de kommer hjemmefra på en god og kærlig måde, at de ikke går i vrede og smækker døren. Det er utrolig svært og kræver kræfter, energi og en stor portion følelser at rette op på skaden hvis den først er sket.


Foredraget giver dig indsigt i hvordan unge kan opfatte kommunikationen med forældrene som ikke ligeværdig.


Unge og alkohol

Unge og alkohol skaber ofte bekymringer hos forældre.


Foredraget giver dig fakta og gode råd, så du kan håndtere og forberede dig på, hvordan og hvornår dit barn må begynde at drikke alkohol.


Din holdning og dine regler har stor betydning for hvordan dit barns alkoholvaner bliver.