Supervision i personalegrupper/teams

Jeg har en bred faglig viden og erfaring med supervision til pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, socialrådgivere og plejefamilier.