Familieterapi

Ofte skyldes mange af vore problemer den relation, vi indgår i og typisk er det i vores familiesituation. Det er individuelt, hvad man har brug for at arbejde med. Men det vil altid påvirke hele familien. Generelt vil jeg opfordre til at børnene deltager mindst første gang. Børn har mere ondt, af det de ikke ved. Typisk slapper de fleste børn af og bliver trygge når de mærker og oplever, at de voksne tager ansvaret. Mindre børn falder somme tider i søvn i terapiforløbet, når de mærker, at de kan slippe ansvaret.

Børn mærker ofte som nogle af de første i familien, en dårlig stemning i hjemmet, også selv om de voksne tror de skjuler det. Børn får ondt af, at vi ikke snakker med dem, (på deres niveau) om det der er svært. Det er utrolig vigtigt, at de voksne påtager sig ansvaret for stemningen i hjemmet og familiens trivsel. Børnene vælger altid selv om de vil deltage aktivt eller om de blot vil være til stede og lytte. Der forefindes legetøj til mindre børn, så de kan lege og alligevel lytte og fornemme, at mor og far prøver at løse problemerne.


Vi løser de fleste problemer selv. Men engang imellem kan det være nyttigt og måske ligefrem nødvendigt, at få professionel hjælp. En terapeut kan hjælpe dig med at finde nye veje, der er mere givende for dig og din familie.

F.eks.:

  • Hvis der over længere tid er en dårlig stemning i hjemmet, hænger det ofte sammen med måden der kommunikeres på i familien.
  • Opdragelse.
  • Børnene mistrives.
  • En Teenager i huset.
  • Sorg – f.eks. i forbindelse med skilsmisse, handicap, kritisk sygdom eller dødsfald
  • Problematikker i relationen til egne forældre. De bliver ofte forstærket når man selv bliver forældre. Der kan være mange andre gode grunde til at terapi kan være udbytterig.

Individuel terapi
”Hvis børn reagerer uhensigtsmæssigt, så tænk på at det ikke er vigtigt at få dem til at stoppe. Men find ud af hvorfor de reagerer som de gør! Barnets adfærd er blot et symptom på, at noget ikke fungerer”.