Individual Terapi

Det behøver ikke altid at skyldes problematikker i familien at man har brug for hjælp. Det kan være mønstre vi har tillært os tidligt i barndommen. Vi bliver aldrig helt færdige med barndommen. Vi bliver voksne, men det vi lærte i barndommen, sidder ofte så godt fast, at det ikke altid er så let at slippe af med igen. Man opdager at man gang på gang falder tilbage i gamle mønstre og får øje på sider af sig selv, som man ikke bryder sig om.


Problemet er, at de mønstre og sider af os selv, som vi ikke bryder os om, er utroligt svære at slippe af med, specielt hvis de undertrykkes og gemmes væk. Det dukker ofte op med stor kraft, når man møder store udfordringer i sit liv. I den slags situationer kan det være nyttigt at tale med en terapeut, for at få styr på problemet og dets årsag – og for at få hjælp til at finde nye veje og en mere konstruktiv og udviklende måde at være på.


Individuel terapi kan f.eks. handle om:

  • At livet gør ondt, man føler sig trist og nedtrykt
  • Lavt selvværd
  • Ensomhed
  • Manglende tillid til omverden
  • At man har været udsat for omsorgssvigt
  • At man har været udsat for seksuelle overgreb
  • Arbejdsrelateret stress og mobning på arbejdspladsen.

Der kan naturligvis være mange andre gode grunde til at individuel terapi kan være udbytterig.